رفع مشکل Sorry. you can only send messages to mutual contacts at the moment

رفع مشکل Sorry. you can only send messages to mutual contacts at the moment در تلگرام مشکل یا ارور Sorry. you can only send messages to mutual contacts at the moment زمانی بروز می کند که شما با افرادی مدام در ارتباطید و خوب چیزی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد این است که جلوی ترافیک … ادامه خواندن رفع مشکل Sorry. you can only send messages to mutual contacts at the moment