دیجی کالا دیرین درین

کاسبی غیرقانونی دی‌جی‌کالا با فروش عروسک‌های دیرین‌دیرین

کاسبی غیرقانونی دیجی‌کالا با فروش عروسک‌های دیرین‌دیرین

دیجی کالا دیرین درین

دیجی کالا در یک اشتباه تاریخی و ناراحت کننده اقدام به فروش غیر مجاز و بدون اجازه اکشن فیگورهای دیرین‌دیرین کرد، که خوب البته ساعاتی پس از انتشار این خبر در کانال تلگرامی دیرین دیرین دیجی کالا هم این صفحه را از سایتش حذف کرد.

Continue reading » کاسبی غیرقانونی دی‌جی‌کالا با فروش عروسک‌های دیرین‌دیرین