مطالب مرتبط با:

» کانکشن pppoe چیست

pppoe در مودم ها چیست و چرا باعث نفوذ میشود.

adsl pppoe در مودم ها چیست؟؟

این عبارت که مدتی است بر سرزبانها افتاده میتواند در صورت نا آگاهی بسیار گران تمام شود.

ادامه

تاریخ : اکتبر 29, 2014
اکانت نود 32