مدیریت والدین بر رایانه بخش اول ویندوز 7

مدیریت والدین بررایانه بخش اول ویندوز7

 

بااین برنامه اموزشی شما میتوانید برسیستم فرزندتان مدیریت کنید ورایانه فرزندتان تحت نظارت شمامیباشد وفرزند خودرا برای استفاده صحیح ازرایانه آموزش دهید.
ادامه

تاریخ : ژوئن 30, 2017
اکانت نود 32