مطالب مرتبط با:

» 0x0000225 unexpected error

ارور X0000225  An unexpected error has occurred واقعا مال چیه

ارور X0000225 که به صورت زیر است واقعا علتش چیست؟؟؟

0xc0000225 unexpected error

 

ادامه

تاریخ : سپتامبر 11, 2015
اکانت نود 32