مطالب مرتبط با:

» Double Fine Productions

بررسی بازی Full Throttle Remastered-کاربران علاقه مند به بازیFull Throttle Remastered

 Full Throttle Remastered

Full Throttle Remastered ریمستری عالی از یک بازی ادونچر اشاره و کلیک خوب است.

ادامه

تاریخ : می 17, 2017
اکانت نود 32